HU
EN
DE
.

      
Prima Pagin?


Bine a?i venit pe pagina firmei Auszer Kft.


Firma noastr? este prezent? pe pia?a Ungariei începând cu anul 1998, oferind solu?ii pentru problemele create de fenomenul ESD (desc?rcare electrostatic?). Firma ?i-a început activitatea comercializând produse antistatice ?i materiale de baz?. Experien?a acumulat? de-a lungul anilor a rezultat în dezvoltarea continu? a gamei de produse. În momentul de fa?? putem oferi solu?ii complete pentru diverse probleme (?i de orice natur?) din domeniul ESD.

St?m la dispozi?ia partenerilor no?trii cu o gam? larg? de produse de o calitate superioar?. Azi ne mândrim cu parteneri de talie interna?ional? datorit? perseveren?ei ?i reu?itei aplic?rii conduitei ?i eticii în afaceri.


Succesele ne permit l?rgirea continu? a portofoliului de produse. V? rug?m s? v? referi?i la sec?iunea produse noi ?i catalogul de produse. Ne mândrim cu faptul c? am devenit distributor exclusiv al firmei Static Solutions Inc. (USA), produc?torul produselor de între?inere ?i de cur??at pardoseli Ohm Shield.


Consultan?a tehnic? în domeniul ESD ?i „spa?iu vid” ocup? un loc central în filozofia noastr?. Speciali?tii no?tri califica?i în domeniu stau la dispozi?ia partenerilor.


Sper?m c? pagina noastr? v? va oferi informa?ii utile privind protec?ia împotriva ESD ?i c? produsele noastre v? vor stârni interesul. Pentru detalii suplimentare v? rug?m lua?i leg?tura cu noi prin telefon, fax sau internet.