HU
EN
DE
.

      
Politica de calitate


În anul 2004 am implementat sistemul de asigurare a calității ISO-9001:2001 în vederea maximalizării satisfacției partenerilor.

Cea mai importantă considerație a firmei este satisfacția clientelei, prin oferirea unei game complete de servicii și produse de calitate superioară, precum comercializare de produse ESD și de technică de lipire, executarea unor lucrări EOS/ESD, efectuarea unor măsurări ESD, organizarea de traininguri ESD la toate nivelele.

De asemenea, această politică de calitate are ca obiectiv dezvoltarea profesională a angajaților, maximalizarea performanțelor economice planificate, totodată respectând normele și regulamentele de protecție a mediului și de securitate.

Scopul nostru este să ne menținem, să ne îmbunătățim și să ne întărim poziția pe piața distribuției produselor și serviciilor legate de ESD și de tehnică de lipire. Dorim ca acest obiectiv să fie atins prin dezvoltare profesională continuă și devotament.

Introducerea, aplicarea și dezvoltarea continuă a sistemului de asigurare a calității ISO-9001:2001 reprezintă instrumentul realizării acestui scop.